Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

What is Green Office?

What is Green Office ? : Khái niệm văn phòng xanh hay green office được nhắc tới trong rất nhiều văn bản kết quả tìm kiếm VN cũng như thế giới.

Đấy là lý do tại sao tôi lại mở và viết bài viết này trên blog bằng điện thoại di động.
Một trong những địa chỉ ưa thích của tôi là http://blog-moi-truong.blogspot.com , dùng blog như một công cụ truyền thông để vận động, nâng cao nhận thức và ý thức môi trường trong cộng đồng, điều mà bạn cũng có thể làm ngay được với blog của bạn, ngay lúc này đây, khi tôi đang viết những dòng viết này!